یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار- اخبار همایش
مشخص شدن شعار همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/8 | 
در جلسه سوم مردادماه با حضور 7 نفر از اعضای کمبته علمی همایش , شعار همایش با توجه به  بررسی نظرات اعضای کمیته علمی در اولین نشست در تاریخ 20 خرداد ،تعیین و به تصویب رسید.
 
شعار همایش:

""  سلامت نیروی کار ، رونق تولید ""
نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار:
http://11ohs.ioha.ir/find.php?item=1.55.38.fa
برگشت به اصل مطلب