یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار- اخبار همایش
اختصاص جوایز برای مقالات برگزیده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/26 | 
به مقالات برگزیده متخصصین جوان به شرح زیر جوایزی تعلق خواهد گرفت:

1. مقاله برگزیده رتبه 1 :  120 میلیون ریال

2. مقاله برگزیده رتبه 2 :  60 میلیون ریال

3. مقاله برگزیده رتبه 3 :  30 میلیون ریال

 
نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار:
http://11ohs.ioha.ir/find.php?item=1.55.33.fa
برگشت به اصل مطلب